Контакт

За сва додатна питања, консултације и помоћ у вези са особама остеценог вида, стојимо Вам на располагању:
Јелена Маринков, секретар: 060/409-50-99
Лоријан Попи, председник: 060/567-4-789

Адреса за е-пошту:
info@usisjb.org.rs

Адреса седишта:
Војнички трг 22 (бивши локал Фото Доше, поред Топлане).
26300 Вршац

Радно време канцеларије:
уторак и четвртак од 9 до 14 сати.

У августу месецу, због годишњег одмора, канцеларија се отвара само по потреби, на заказивање.

Матични број: 28292376

ПИБ: 111785867

Динарски текући рачун:
200-3405940101866-26

Број банковног рачуна за девизне уплате:
340-10045380-41