Ослобађање од плаћања боравишне таксе

Ослобађање од плаћања боравишне таксе регулише Закон о угоститељству (Сл.гласник РС 17/19); члан 74, став 1 тачка 3, који гласи:

Боравишну таксу не плаћају:

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете
групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје
парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа;

Сходно томе, потребно је да се приликом давања на увид потврде о ослобађању од обавезе плаћања боравишне таксе угоститељским објектима, позовете на члан 74, став 1, тачка 3 Закона о угоститељству.

Поменуту потврду, на захтев сваког члана или његовог старатеља, издаје стручна служба Удружења слепих и слабовидих Јужног Баната.

Наведени члан се примењује од 01.07.2019. године, а цео закон можете прочитати и преко следеће везе:

https://www.propisi.net/zakon-o-ugostiteljstvu/