Посебна права и повластице за особе оштећеног вида у Србији

Гинеколошко-акушерска ординација „Др Попи“, Николе Тесле 7 Вршац, одобрава члановима Удружења слепих и слабовидих Јужног Баната попуст од 50% на комплетан систематски преглед.

Информације и заказивање на 064/007 65 68, радним данима од 10 до 12 и од 16 до 18 сати.

Стоматолошка ординација „Дентал арт Матановић“, Хероја Пинкија 69 А Вршац, одобрава члановима нашег удружења попуст на цену стоматолошких услуга и то:

  • у износу од 20% на цену услуга пломбирања, лечења и вађења зуба
  • у износу од 15% на цену протетских радова.

Да бисте остварили право на овај попуст треба да дате на увид важећу чланску књижицу Удружења слепих и слабовидих Јужног Баната и
идентификујете се личном картом, пасошом или здравственом књижицом.

Информације и заказивање на:
069/100 94 76, радним данима од 9 до 13 сати и од 16 до 20 сати.

Повластица одобрена од стране Градске библиотеке Вршац

На уступљене библиотечке јединице примењују се општа правила библиотеке.

За издавање чланске књижице библиотеке и отварање библиотечког читалачког картона, надлежна је Јасна Крсмановић, дипломирани библиотекар, руководилац
библиотечког одељења „Библиотека Параквад“.

Ради учлањења чланови удружења неопходно је да приложе фотокопију оверене чланске књижице Удружења слепих и слабовидих Јужног Баната и фотокопију
своје важеће личне карте, а оригинале дају на увид.

Народно позориште Стерија, Вршац омогућава члановима нашег Удружења и њиховим пратиоцима бесплатан улаз на све представе у продукцији вршачког позоришта.

Статус члана мора да се потврди приликом уласка у позориште овереном чланском књижицом Удружења слепих и слабовидих јужног Баната.

ИНФОРМАТОР О ПРАВИМА особа са инвалидитетом, посебно слепих и слабовидих лица, у Републици Србији

Информатор је припремио Савез слепих Војводине уз подршку Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Заштита особа са инвалидитетом је један од најосетљивијих и најспецифичнијих елемената друштвено-развојне, економске и пре свега социјалне политике уопште. Наш задатак јесте да афирмишемо развој инвалидске заштите у оквирима модерне, социјалне политике имајући у виду особу са инвалидитетом као појединца, личност са свим општим и специфичним потребама.

Преузмите Информатор о правима особа са инвалидитетом

Право на попуст код плаћања електричне енергије, гаса и грејања:

Ко има право на попуст за струју, гас и грејање према новој уредби

Повластице у поштанском саобраћају:

Sekogram – pošiljka za slepe i slabovide osobe.

Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица:

Прочитајте комплетан текст Закона

На следећој страници можете сазнати шта је све потребно да особе оштећеног вида добију Дозволе за бесплатан пролазак ауто-путем – ЈП „Путеви Србије“:

Прочитајте комплетан текст

Закон о социјалној заштити:

Прочитајте комплетан текст Закона.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању:

Прочитајте комплетан текст Закона.

Закон о здравственом осигурању:

Прочитајте комплетан текст Закона.